Custom Loader with UIActivityIndicatorView

Eğer loader işlemlerinizde üçüncü parti bir kütüphane kullanmak istemiyorsanız kendiniz bir UIViewController oluşturup custom bir loadar yapabilirsiniz. UIImageView’in animatedImages özelliğini kullanarak sekans sekans görüntüsü alınmış imajları pre-loading şekilde gösterebiliriz. Aşağıdaki bahsettiğim kod tam da bu işe yarıyor.

UIImageView *preloadingImageView = [[UIImageView alloc] init];
preloadingImageView.animationImages = @[@"image_sequence_01.png",@"image_sequence_02.png",@"image_sequence_03.png"];
[self.view addSubview:preloadingImageView];
[preloadingImageView startAnimating];

İsterseniz viewDidload:animated: methodunda bir de arkasına overlay view atarak daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca diğer sınıflarda da kullananmak isterseniz singleton hale getirebilirsiniz ya da label ekleyebilirsiniz.

Advertisements