iOS Call dynamic class

iOS projelerinde sıkça table view controller yapılarını kullanırız. Bu yapı geliştiriciye bir çok yeniliği getirdiği gibi aynı zaman da geliştirme sürecini de önemli ölçüde azaltığını düşünüyorum. Bu yazımda da bahsetmek istediğim şey dinamik olarak projemizin package’ında bununan herhangi bir sınıfı tableview’in cell’inin herhangi birine tıkladığında çağırılmasını işleyeceğiz. Örneğin kullanıcı 1. indexe sahip cell’e tıklarsa Class1.m sınıfını çağırmayı göstermeye çalışacağım.

TableViewController’ı oluşturduğunuzu ve tableView:didSelectRowAtIndexPath:indexPath metodunun içerisine aşağıdaki kodu yazalım;


NSString *viewControllerClassName = [NSString stringWithFormat:@"Class%@ViewController", @(indexPath.row + 1)];
Class viewControllerKlass = NSClassFromString(viewControllerClassName);
NSAssert(viewControllerKlass, @"Sınıf tanımsız olmamalı!");
NSAssert([viewControllerKlass isSubclassOfClass:[UIViewController class]], @"Tanımladığınız sınıf UIViewController sınıfına ait olmalı!");

UIViewController *demoViewController = [[viewControllerKlass alloc] initWithNibName:nil bundle:nil];

// belirtilen sınıf package da varsa navigationcontroller'a push et.
if (demoViewController) {
       [self.navigationController pushViewController:demoViewController animated:YES];
}

TableViewController’ımız da 4 adet cell olduğunu varsayarak sınıflarımız sırasıyla ;

Class1ViewController.m
Class2ViewController.m

şeklinde olmalıdır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s