Simple Writing to iOS Document directory

Başlıktan da anlaşıldığı üzere basit bir şekilde iOS işletim sistemine .txt formatında veri yazımını kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Daha sonra detaylandıracağım.

 
NSString *simpleHelloWorld = @"Hello world!";
  
  NSArray *paths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES);
  NSString *dirPath = [paths firstObject];
  NSString *path = [dirPath stringByAppendingPathComponent:@"my_file.txt"];
  NSError *err;
  BOOL isSuccess = [simpleHelloWorld writeToFile:path atomically:YES encoding:NSUTF8StringEncoding error:&err];
  
  if(isSuccess) {
    NSLog(@"Success!");
  } else {
    NSLog(@"Failed!");
  }
  
 /* Reading */
  NSString *str = [[NSString alloc] initWithContentsOfFile:path encoding:NSUTF8StringEncoding error:&err];
  NSLog(@"%@",str);

ilk olarak yukarıda paths kısmında iOS işletim sisteminin dizinlerini elde ediyoruz. Burada bize verilenler sırasıyla “NSDocumentDirectory,NSLibraryDirectory,NSCachedDirectory,NSTemproryDirectory” burada bizim yazma ve okuma işlemini yapacağımız dizin “NSDocumentDirectory” olacaktır. Daha sonra kullanacağımız dizini alıyoruz “firstObject” diyerek bu array’deki 0 indeksine denk geliyor. Daha sonra kullanmak istediğimiz dosyayı diske yazıyoruz. Bunu da “stringByAppendingPathComponent” ile yapıyoruz. Bundan sonra okuma ve yazma işlemini yapıyoruz. İşlemin başarılı olup olmadığını kontrol edebilmek için bir BOOL değeri oluşturup dosyayı yazıyoruz. Daha sonra da if sorgusu ile durumunu kontrol ediyoruz. Yazıkdan sonra da istediğimiz sınıfda bu dosyayı okuyabiliriz.

Advertisements