as3 Shared Object (cookie oluşturmak)

Flash ile üyelik sistemi ya da benzeri bir uygulama yapmak istiyorsa ve cache de uygulamamızın kayıt olmasını istiyorsak bunun için as3 ün shared object sınıfını kullanmamız gerekir.

var so : SharedObject = SharedObject.getLocal("userData");
so.data.IlkDeger = "Serhat";
so.data.IkinciDeger = "Sezer";

yukarıdaki dataya ulaşabilmek için yapmamız gereken tek şey.
cerez_olustur.IlkDeger olarak almaktır.
Sonrasında da bu çerezimizi silmek isteyebiliriz bunun için yapmamız gereken tek şey.
so.clear(); metodunu kullanabiliriz.

Şimdi örnek bir uygulama yapalım ve sahnemizde bir adet kutu olsun instance name olarak ” black_mc ” olarak verdim. Daha sonra bir tane buton ekledim ve onun ismine de ” dataDelete_mc  ” olarak verdim ve aşağıdaki senoryoya göre işlem yapacağım.

” Sahnedeki objemi sürükleme işlemi yapıcam daha sonrasında ise verileri sil olarak yazan butonuma tıkladığımda ilk orijinal pozisyonuna geri dönmüş olacak bunu sağlarken movieclipe değişken atayarak yapıcam. ” Şöyle ki
movieclip_adi.ilkPozisyon = 300; gibi

import flash.net.SharedObject;
import flash.events.MouseEvent;
import flash.display.MovieClip;

var memorySo:SharedObject = SharedObject.getLocal("karePozisyonu");

black_mc.first_x = black_mc.x;
black_mc.first_y = black_mc.y;

black_mc.buttonMode = true;
black_mc.x = memorySo.data.mcXPos;
black_mc.y = memorySo.data.mcYPos;
black_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onBlackDown);
black_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onBlackUp);

// true ise yani içinde değer varsa
if(!memorySo.data.mcYPos)
{
black_mc.x = 100;
black_mc.y = 70;
}

function onBlackDown(event:MouseEvent):void
{
var targetMc:Object = event.target;
targetMc.startDrag();
}

function onBlackUp(event:MouseEvent):void
{
black_mc.stopDrag();
memorySo.data.mcXPos = black_mc.x;
memorySo.data.mcYPos = black_mc.y;
memorySo.flush();
}

dataDelete_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,onDeleteData);
dataDelete_mc.buttonMode = true;

function onDeleteData(event:MouseEvent):void
{
// hafızaya kayıt edilen değerleri siler.
memorySo.clear();
// ilk değerlerine yani pozisyonlarına geri gönderiyoruz
black_mc.x = black_mc.first_x
black_mc.y = black_mc.first_y;
}

as3 Harf olarak değer almak

Oyun projelerinde ya da diğer projelerde yapacağımız uygulamalarda basılan tuşun tuş değerini ya da harf olarak değerini almak isteyebiliriz. Bunun için yapılması gereken şey

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,onDown);
function onDown(event:KeyboardEvent):void
 {
 trace(event.keyCode +" "+ String.fromCharCode(event.charCode) );
 }

as3 Tick Olayı

Yaptığımız oyun ya da uygulamalarda ActionScript kullanarak kullanıcıya sözleşme oynatlamasını sağlayabilmemiz için uygulamamız gerekli olan kodlar şu şekilde

Sahnemizde bir adet movieclip bulunur ve instance name olarak “tick” adı verilir. Bu tick movieclibimiz bizim kullanıcı kutuya tıkladığında onay işareti vermemizi sağlar.
Daha sonra bir adetde chechked adında bir “boolean” değer oluşturulur. Daha sonra bu değer Enter_FRAME dinleyicisine bağlanılarak boolean değeri okur eğer “true” dönerse kullanıcı sözleşmeyi kabul etmiş olur eğer “false” ise kabul etmemiş ve animasyonmuz sağlamamış olur.

import flash.events.MouseEvent;
import flash.events.Event;

tick.visible = false;
mc.buttonMode = true;
mc.mouseChildren = false;
mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClickCheck);
addEventListener(Event.ENTER_FRAME,loop);

var checked:Boolean = false;

function onClickCheck(event:MouseEvent):void
{
if(tick.visible)
{
tick.visible = false;
checked = false;
}
else
{
tick.visible = true;
checked = true;
}
}

function loop(event:Event):void
{
trace("onaylı",checked);

}

Flash as3 Tooltip Class

Yaptığınız projelerde çeşitli yerlere baloncuk ile bilgilendirme yapmak isteyebilirsiniz.  Zamanında şöyle bir çalışma yapmıştım. Ar-ge ile geliştirdim birazcık.
Burdan indirebilirsiniz 

Kullanım

var tooltip:Main = new Main(sahnedeki_buton);
addChild(tooltip);

//Ayrıca tooltipinizin sağa sola yukarı gibi opsiyonel ayarları bulunuyor. Bunu kullanabilmek aşağıdaki kodu kullanın;

tooltip.dir = “left”; 

Kısa bir not düşmek gerekirse. Tooltip classının içerisinde bir font tanımlanmış durumda. Siz isteğinize göre font belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımlar şu şekilde;

Ctrl + L ile Library açılır, daha sonra sağ üst bölümde aşağa bakan oka tıklanır. New Font denilir daha sonra sağ tıklanılır ve Export for ActionScript denilerek class içerisinde kullanılması sağlanır.

as3 Dinamik olarak movieclip oluşturmak

import flash.display.DisplayObject;
import com.greensock.*;
import com.greensock.easing.*;

var symbolName:String;
var symbolClass:Class;
var symbolContainer:Sprite;

for (var i:int=1; i<90; i++)
{
    symbolName = "flash.display.Sprite";
    symbolClass = getDefinitionByName(symbolName) as Class;
    symbolContainer = new symbolClass();
    symbolContainer.graphics.beginFill(0xFFCC00);
    symbolContainer.graphics.drawRect(20,20,20,20);
    symbolContainer.graphics.endFill();
    addChild(symbolContainer);
    symbolContainer.y = 100;
    symbolContainer.alpha = 0;
    
    TweenMax.to(symbolContainer,0.5,{delay: i * 0.01, x:0+ 20 * i ,alpha:1,y: int(i/500/100) + (symbolContainer.height + 5),ease: Elastic.easeOut  });
}